Välkommen

Södertörns friskola med elever i årskurserna 6-9 ligger i Huddinge nära natur- och strövområden.

Det är enkelt att komma hit. Med pendeltåg stiger du av vid station Flemingsberg med skolan på gångavstånd. Med buss 704 kan du åka ända fram till skolans egen hållplats några steg från skolgården.

Skolan, som startades år 2000, är inrymd i fräscha, välskötta och välutrustade lokaler fördelat på sex olika huskroppar. Här går drygt 460 elever, de allra flesta från Huddinge och Botkyrka.


Kalendariet

Aktuella händelser
Höstterminen 2019
21 augusti Höstterminen börjar
28/10 - 1/11 Höstlov/läslov
19 december (kväll) Terminsavslutning
Vårterminen 2020
8 januari Vårterminen börjar
24/2-28/2 Sportlov
6/4-9/4 Påsklov
13 april Annandag påsk
1 maj Lovdag
21 maj Lovdag (Kristi Himmelsfärd)
22 maj Lovdag (klämdag)
10 juni Skolavslutning

Vårt årshjul


Meningsfullt lärande

Vi utgår ifrån elevernas erfarenheter och strävar efter att erbjuda varierande arbetssätt för att stimulera elevernas lärande och möta individernas olika behov. Genom att ha en verklighetsanknuten undervisning känns lärandet meningsfullt och blir roligare. Undervisningen tar fasta på elevernas behov, önskemål och förutsättningar och alla ska känna sig delaktiga och förstå syftet med undervisningen. Eleverna har möjlighet att utveckla sina intressen och färdigheter i någon av skolans profiler. Att få möjlighet att tränga djupare ner i ämnen som intresserar en, stimulerar lärandet i alla ämnen.

Skolarbetet sker både i klassrummen, specialsalar och på elevkontoren. I klassrummet pågår praktiskt arbete, föreläsningar, gemensamma genomgångar och i diskussioner får eleverna möjlighet att lyssna på varandras åsikter, lära sig ge och ta och tränas i socialt samspel. På elevkontoren kan eleverna jobba självständigt, då det behövs.

Genom återkommande evenemang som skolans dag, södertörnsspelen och strapatsen skapar vi engagemang och gemenskap mellan årskurserna.

God och vällagad mat är en förutsättning för goda skolresultat. Skolmåltiden består av varierad och näringsriktig kost som lagas på plats av våra egna kockar utifrån råvaror av hög kvalité. Både lärare och eleverna har ett nära samarbete med köket och jobbar tillsammans med att skapa en lugn atmosfär i matsalen.

Vårt mål är att varje elev som lämnar oss ska ha utvecklats till en nyfiken, kritiskt tänkande och trygg individ som vågar ta för sig i framtiden.


Friskola

Vår skola är ett personalkooperativ i bolagsformen ekonomisk förening och alla fast anställda är medlemmar. Det betyder att vi alla är delaktiga i de beslut som tas både i stort och smått. Gemensamma beslut skapar grund för en skola där vi alla drar åt samma håll.

Skolans intäkter utgörs helt och hållet av kommunala skolbidrag, det kostar inget extra att gå i Södertörns friskola. Skolan är heller inte vinstutdelande. Vi är också med i föreningen "Idéburna skolors riksförbund" som samlar flera "non-profit"-skolor.

Huvudansvarig för verksamheten är vår rektor Patrik Bergman. Vi har dessutom två biträdande rektorer, Lena Marklund och AnnaMaria Lagerqvist.

Huvudman för vår skola är den ekonomiska föreningen genom styrelsen. Vi lyder direkt under staten och tillsynsmyndighet är Skolinspektionen.