Hur söker man till skolan?

Ansökan görs till en av skolans profiler och antagning till respektive profil sker efter kötid. För plats i någon av skolans särskilda undervisningsgrupper gäller andra regler. För att ansöka registrerar du dig här:

Ansökningssystemet

De fyra profilerna "Bild och form", "Globala profilen", "Musik och drama" samt "Naturvetenskaplig profil" ger lika stora möjligheter att gå vidare till gymnasium. Vi tycker att det ska vara roligt att gå i skolan och om du kan odla dina specialintressen samtidigt som du studerar är det en stor fördel.


Uppsjungning till MD-profilen

Vid ansökan till Musik- och dramaprofilen måste ett musikaliskt prov göras före antagningen. Provet består av tre delar. Eget valt stycke (sång eller instrument). Obligatorisk sång: "Idas sommarvisa" eller "Du gamla du fria". Gehör - två delmoment. Dessa moment är större och omfattar t ex din förmåga att uppfatta och återge melodier som uppförs med instrument eller röst. Du kan få max 6 poäng på ditt eget valda stycke. I de övriga tre momenten kan du få 5 poäng per moment. Du kan få max 21 poäng sammanlagt. Om du har 11 poäng eller mer är du godkänd och kommer att placeras i ordning efter hur många poäng du får.

Sista provsjungningen för antagningen 2019 sker den 10 januari 2019. För att få vara med på provsjungningen måste man ha ställt sig i kö till MD-profilen innan den 20 december 2018 då kallelsen skickades ut.


Arbetsprov till BF-profilen

Vid ansökan till Bild- och formprofilen ska arbetsprov bifogas. Arbetsprovet består av tre bilder. Ett självporträtt, ett stilleben och en valfri bild. Minst två av dessa bilder ska utföras i färg.


Frågor och svar

Vi får varje dag frågor angående ansökningar och antagningsprinciper. Vi har här valt ut de vanligast förekommande frågorna och besvarat dessa som en vägledning.

När får jag reda på om jag har fått en plats?

Vi skickar ut ett antagningsbesked i februari där det framgår om ni fått plats i någon av klasserna eller om ni står som reserv. Om ni då står som reserv och plats uppstår under våren får ni besked om det via brev eller telefon.

Hur vet jag vilken köplats jag har?

I antagningssystemet kan du alltid kontrollera vilken köplats du har, men man ska komma ihåg att denna kan ändras om någon annan bestämmer sig för att lämna kön. Vi meddelar löpande dem som berörs av eventuella ändringar under våren och fram till skolstart. Det går också alldeles utmärkt att ringa till skolan eller mejla.

Hur många elever tar ni in varje år?

Till åk 6 tar vi in fyra klasser 2019. I de andra årskurserna tar vi endast in enstaka ströplatser.

Om jag inte kommer in på den profil jag sökt, kan jag då söka en annan profil?

I antagningssystemet får du information om du står långt bak i kön och därmed har små möjligheter att få en plats, och då kan du fram till antagningen i januari välja en annan profil där du har större chans.

När ska man ställa sitt barn i kö?

Intresset för skolan har under de senaste åren ökat kraftigt och i nuläget kan vi bara ge rådet att ställa barnet i kö så tidigt som möjligt. Vi har redan enstaka elever som köar för att börja höstterminen 2030.

Vi har ett barn som redan går hos er. Nu vill vi att hans yngre syskon också ska börja på skolan. Har ni syskonförtur?

Nej, undantaget poängsystemet för MD-profilen har vi endast kötid som antagningsprincip.

Har ni fler frågor gällande antagningen, kan ni mejla eller ringa till skolan:
gun.lindqvist@friskola.nu telnr. 08 - 607 18 76