KONTAKT

Rektor: Patrik Bergman
Telefonnummer: 08 - 409 51 806
E-post: patrik.bergman@friskola.nu
 
Biträdande rektor: Lena Marklund
Telefonnummer: 073 - 593 08 52
E-post: lena.marklund@friskola.nu
 
Biträdande rektor: AnnaMaria Lagerqvist
Telefonnummer: 073 - 586 12 59
E-post: annamaria.lagerqvist@friskola.nu
 
Skoladministratör: Leyla Suvakci
Telefonnummer: 08 - 607 18 81
E-post: leyla.suvakci@friskola.nu

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterska: Ingrid Lindell
Telefonnummer: 0736256844
E-post: ingrid.lindell@friskola.nu

Vid övriga frågor kan du alltid maila oss på: info@friskola.nu