Så här når du oss:

Sjukanmälan sker i skolinfo: http://skolinfo.friskola.nu

Södertörns friskola
Björnkullaringen 42
141 51 Huddinge
Org.num: 769600-4238

Telefonnummer: 08 - 607 18 80
E-post: info@friskola.nu

Skolledning och -administration
Rektor: Gun Lindqvist
Telefonnummer: 08 - 607 18 76
E-post: gun.lindqvist@friskola.nu
 
Biträdande rektor: Lena Marklund
Telefonnummer: 073 - 593 08 52
E-post: lena.marklund@friskola.nu
 
Biträdande rektor: Bogdan Tylmad
Telefonnummer: 08 - 607 18 84
E-post: bogdan.tylmad@friskola.nu
 
Biträdande rektor: Patrik Bergman
Telefonnummer: 08 - 409 51 806
E-post: patrik.bergman@friskola.nu
 
Skoladministratör: Leyla Suvakci
Telefonnummer: 08 - 607 18 81
E-post: leyla.suvakci@friskola.nu
 
Vaktmästare: Lars Lidén
Telefonnummer: 08 - 607 18 70
E-post: lars.liden@friskola.nu

Skolrestaurang
Skolrestaurangen: Maria Lögdahl, Therese Dahlgren, Helena Sundberg
Telefonnummer: 08 607 18 96
E-post: lunch@friskola.nu

Elevkontakt

Elevhälsosamordnare/  
Specialpedagog: Lena Konow Hoffman
Telefonnummer: 08 - 607 18 75
E-post: lena.konowhoffman@friskola.nu
 
Specialpedagog: Åsa Brädefors
E-post: asa.bradefors@friskola.nu
 
Kurator: Carola Fuentes
Telefonnummer: 08 - 607 18 73
E-post: carola.fuentes@friskola.nu
 
SYV: Thomas Sjöberg
Telefonnummer: 08 - 607 18 83
E-post: thomas.sjoberg@friskola.nu

Skolsköterska

Vår skolsköterska Ingrid Lindell finns på plats måndag, tisdag, onsdag och fredag.

Skolsköterska: Ingrid Lindell
Telefonnummer: 073 - 625 68 44
E-post: ingrid.lindell@friskola.nu

Sjukanmälan: http://skolinfo.friskola.nu


Lärare

Vill du komma i kontakt via mejl till någon i lärarkåren är adressen förnamn.efternamn@friskola.nu

Arbetslag 6-9

Rolf Nilsson
Mikael Rudefors

Arbetslag 6

Björn Andersson
Sara Engwall
Catharina Karner
AnnaMaria Lagerqvist
Kari Sjöholm
Carina Taube-Sidh
Pontus Valdermarsson

Arbetslag 7

Helena Adebrant
Catharina Bolay-Forsberg
Lisa Drake
Greer Drougge
Lars Eriksson
Fredrik Sjöborg
Ulrika Hildingsson
Hilda Izgi
Mika Lindqvist
Elizabeth Nordström
Åsa Wahlström

Arbetslag 8

Maria Bergman
Henrik Björnfot
Kerstin Bülow
Annelie Freedman
Martin Jansson
Sofia Stridh
Maja Tylmad
Emma Vivall Käll
Anders Wahlström

Arbetslag 9

Patrik Bergman
Tine Dohn
Catharina Eriksson
Niklas Gladh
Maria Glawing
Jesper Norin
Markko Pihlman
Susanna Sjödén
Helene Strömqvist

Ungdomssektionens Mobila Team

Södertörns friskola samarbetar med socialtjänstens mobila team i Huddinge kommun. Mobila Teamet arbetar uppsökande, förebyggande och samverkande med barn och ungdomar i åldern 10-20 år i Huddinge kommun och är en del av socialtjänstens barn och ungdomssektion.

Mobila teamet har en nära samverkan med bland annat polisen, skolan och fritidsgårdarna och finns på platser där barn och ungdomar befinner sig för att lyssna, informera, stötta och skapa trygghet.

I skolan arbetar mobila teamet uppsökande och rör oss i skolans miljöer för att skapa relationer och finnas till stöd för elever och lärare. Vi finns också med på föräldramöten och är förankrade i skolornas elevhälsoteam. Vid behov och utrymme kan vi också genomföra riktade arbeten i klasser med fokus på våldsförebyggande och trygghetsskapande insatser.

De fältsekreterare som är knutna till oss på Södertörns friskola är Caroline Andersson och Tobias Berglund. Mobila teamet består av totalt åtta fältsekreterare som arbetar runt om i kommunen. Mobila teamet finns ute alla vardagskvällar till 20:30 och på fredagskvällar till 00:30

Fältsekreterare: Tobias Berglund
Telefonnummer: 08 - 535 379 05
  0708 - 83 08 01
E-post: Tobias.berglund@huddinge.se
 
Fältsekreterare: Caroline Andersson
Telefonnummer: 08 - 535 379 19
  076 - 762 52 04
E-post: Caroline.andersson@huddinge.se

Systemadministrationen
Systemadministratör: Mikael Tylmad
E-post: mikael.tylmad@friskola.nu
 
Systemadministratör: Fredrik Atmer
E-post: fredrik.atmer@friskola.nu

Övrigt

Har du klagomål om undervisningen eller något övrigt i skolan vänder du dig till rektor Gun Lindqvist. Det går också bra att skriva till skolans huvudman:

Styrelsen
Södertörns friskola
Björnkullaringen 42
141 51 Huddinge

Om du inte är nöjd med skolans hantering av ditt ärende kan du vända dig till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO).